Sidebar

Меню

Издателски комплекс „Труд и право” е създаден през юли 1992 година. Правната му форма е консорциум - доброволно обединение на самостоятелни търговци в името на обща цел – разпространение на професионални знания в най-важните области на правото, икономиката и социалната дейност.
В издателството работи екип от висококвалифицирани специалисти: редактори, компютърни експерти, специалисти по продажби и маркетинг, счетоводители.
Художественото и графично оформление и предпечатната подготовка на изданията се осъществява от „МТ-студио”.
Изданията на ИК „Труд и право” се печатат с любезното съдействие на Полиграфически комбинат „Д. Благоев” - София и „Хермес прес” ООД - София, и печатница „Мултипринт” ООД.

Ние работим за Вас

ИК „Труд и право” Ви предлага:
 1. четири месечни списания;
 2. пет книги-годишници;
 3. 20-25 книги по актуални професионални теми всяка година;
 4. пет компютърни информационни продукти ЕПИ.

Във взаимодействие с НКЦ „Решение” ООД, ИК „Труд и право” организира и провежда професионални учебни семинари в страната и в чужбина.

Издателските и експертните продукти на ИК „Труд и право” - Вашата връзка с професионалната информация

Печатните издания и компютърните продукти на ИК „Труд и право” Ви предлагат комплексни и прецизни знания в най-важните области:

 • трудово право и държавна служба;
 • социално и здравно осигуряване;
 • социално подпомагане и социални услуги;
 • счетоводство и данъци;
 • финансово управление;
 • митници;
 • застраховане;
 • вещно, семейно и наследствено право;
 • интелектуална собственост;
 • устройство на територията, кадастър и имотен регистър;
 • търговско право;
 • обществени поръчки;
 • национални и европейски пазари;
 • публично предлагане на ценни книжа, финансови пазари;
 • конкуренция;
 • защита на потребителите.

Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” съдържат:

 • нормативна уредба;
 • съдебна и арбитражна практика;
 • писма и указания на държавни органи;
 • авторски статии, коментари, анализи, разяснения и консултации;
 • административно-правни процедури и приложни документи;
 • богата делова и координатна информация.


Ние публикуваме всичко и само това, което Ви е необходимо в професионалното ежедневие

Чрез нашите издания и продукти за Вас работят над 300 автори и консултанти – водещи специалисти в своите области, преки участници в нормотворческия процес и в правоприлагането, авторитетни учени, преподаватели и консултанти, уважавани експерти в държавни органи.
ИК „Труд и право” осъществява професионално взаимодействие с експертните екипи на министерствата, агенциите и другите национални институции, със съдии от върховните и апелативни съдилища, с водещите преподаватели от ВУЗ в София и в страната, с екипите на най-големите адвокатски, консултантски и счетоводни къщи и прочее.
Ние работим в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Съюза на юристите, Нотариалната камара, Висшия адвокатски съвет, Института на дипломираните експерт-счетоводители, Дирекцията за национален строителен контрол, Комисията за защита на конкуренцията и прочее.

Нашите търговски представители

Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” се разпространяват от десетки упълномощени търговски представители в цялата страна.
Нашите търговски представители са предимно експерти - юристи, икономисти, социолози, инженери. Заедно с нашите продукти, те предлагат и цяла гама от експертни услуги – информация, консултации, обучение и експертно съдействие.
Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” сами търсят своите читатели – те се предлагат там, където е адресът, офисът, домът на читателя.
Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” се предлагат и от всички по-големи разпространителски фирми в страната. Те могат да се намерят в книжарници, библиотеки или на улични щандове.
Всички наши продукти могат да бъдат закупени пряко от офиса на издателството, от нашата Интернет-книжарница или да бъдат доставени на място по заявка на клиента.

Ние правим закона достъпен за всички

Издателските и експертни продукти на ИК „Труд и право” се ползват от хиляди специалисти в цялата страна.
Изданията и продуктите с марката „Труд и право” присъстват в Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерства, агенции, общини и областни администрации. Те са в съдебните зали, във всички големи предприятия, в офисите на фирми, адвокатски, нотариални, счетоводни и консултантски кантори.
С течение на годините се формира трайна аудитория от клиенти и абонати, които се доверяват на нашите продукти, независимо от нарастващата конкуренция.

Професионализъм в знанията,
коректност в отношенията,
взаимно доверие в работата,
полза за всеки от резултата -
това свързва читателите, разпространителите, авторите, консултантите и издателите в голямата общност „Труд и право”.

 

„Има само едно добро – знанието,
и едно зло – невежеството.”
Сократ


Вече сме в дните на нашия юбилей.

Точно преди 25 години спонтанно и сякаш на шега издадохме първото си списание „Труд и право“. Тръгнахме по тази пътека и тя се превърна в широк друм – списание след списание, годишник след годишник, книга след книга.

След 5 години пътят ни стана двулентов – учредихме Националния консултантски център „Решение“ и към изданията ни се заредиха учебните семинари.

Отговорихме на предизвикателствата на времето и създадохме компютърните информационни продукти ЕПИ.

Естествено е – юбилеите са дни на равносметка за стореното, за извървения път. И ще кажем:

 • четири месечни списания;
 • пет книги-годишници;
 • пет компютърни информационни продукти;
 • стотици професионални издания;
 • стотици учебни семинари в страната и в чужбина.

Но едно е да кажеш какво си направил и какво си сътворил, а съвсем друго е – и това е истински важното, да чуеш мнението и оценката на другите – участниците в съзиданието, адресатите и ползвателите на твоите продукти.

Защото нашата съдба, нашата мисия, нашата дейност през всичките тези години са били да дадем шанс за утвърждаване на правото във всяка обществена дейност – не само като разбиране, но и като възприемане, като начин на мисъл и действие.

Сега, покрай двата ни юбилея, се докосваме за пореден път до думите „признание“ и „благодарност“. Получаваме поздравления, не – истински послания, от ползватели на нашите издателски продукти, от участници в семинарите ни, от изявените ни автори и лектори, от нашите най-добри търговски представители, от трайните ни партньори. Четем и се затрогваме от толкова много приятелски слова, от толкова много похвала за дейността ни. Дори и да махнем празничната „глазура“ на тези приятелски послания, ще остане най-същественото – нашата голяма издателска общност е приютила стотици хора на знанието, нашите издателски и експертни продукти са влезли и вече са част от професионалния живот на хиляди хора на знанието.

А ако погледнем и зад хоризонта, само знаещият човек – този, на когото служим, е истински свободен – и социално, и духовно. Значи – нашата просветителска дейност се родее със свободата.
И така смятаме да продължим и в бъдеще.
Защото носим в себе си силата на Вашето доверие.
Защото знаем, че така ще Ви бъдем най-много полезни.
А нашето признание и благодарност е към всички хора, с които вървяхме, вървим и ще вървим заедно по широкия път на просвещението:

 • към авторите, консултантите и лекторите – висококласни и уважавани специалисти, които добросъвестно и щедро споделят своите знания в книги, статии и лекции;
 • към творческия екип на „МТ Студио“ и „М2 Дизайн, с които рамо до рамо подготвяме изданията и компютърните ни продукти;
 • към печатниците „Циан“ ЕООД и „Мултипринт“ ООД, които с професионализъм и вещина печатат всички наши издания;
 • към десетките ни търговски представители, които дръзновено и компетентно разпространяват нашите продукти в цялата страна;
 • към всеотдайните екипи на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“, с които сме вплели съдбите си в общата ни мисия.

А най-голямо признание и благодарност – към Вас, хилядите читатели и клиенти, които ни се доверяват и вярват в нас!

Асен Ризов
Валентина Милева

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия ни семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец февруари и март:
1. 20 - 22 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.

16 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Валентина Василева
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

19 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов, Лорета Цветкова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

 • Актуални

 • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика