Sidebar

Меню

Контакти - ИК "Труд и право"

Адрес:
София 1000
Пл. “Македония” № 1, ет. 7
ИК "Труд и право"  
Регистрационни данни:
ИН: 121145402
ИН по ДДС: BG 121145402

Разплащателна сметка:
ОББ Клон Мария Луиза
BIC: UBBSBGSF
BG45UBBS84231010793412

 

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новото счетоводно законодателство. Актуални въпроси на ДОПК
Счетоводство и данъци

25 - 27 ноември 2015 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори:  Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Велин Филипов, д.е.с., Росен Иванов
Цена: 300.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новото счетоводно законодателство. Актуални въпроси на ДОПК
Счетоводство и данъци

18 - 20 ноември 2015 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори:  Доц. д-р Людмила Мермерска, Валентина Василева, Велин Филипов, д.е.с., Росен Иванов
Цена: 300.00 лв.

Актуални въпроси на обществените поръчки. Новият Закон за обществените поръчки. Процедури. Обжалване. Контрол. Практика на КЗК и ВАС
Материално и процесуално право

18 - 20 ноември 2015 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори:  Мариана Кацарова, Елена Димова, Александър Александров, Съдия от ВАС
Цена: 300.00 лв.

Граждански процес. Изпълнително производство. Въззивно производство. Промените в Гражданския процесуален кодекс
Материално и процесуално право

11 - 13 ноември 2015 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Борислав Белазелков, Благовест Пунев, Емануела Балевска
Цена: 300.00 лв.

Промените в Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър. Въвеждане на строежите в експлоатация. Кадастрални карти и кадастрални регистри. Практика на ВАС
Материално и процесуално право

4 - 6 ноември 2015 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия
Лектори: Савин Ковачев, Милка Гечева, Валентина Бакалова, Асен Дюлгеров
Цена: 300.00 лв.