Sidebar

Меню

25 – 27 март 2015 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Директор на дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” в Национален осигурителен институт
ЕЛИНА ЧАЛЪКОВА, Директор на Дирекция „Пенсионно осигуряване” в Национален осигурителен институт
ЛАРИСА ТОДОРОВА, Държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика
МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във Върховен касационен съд

11 - 13 март 2015 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
Д-р ИВАН МАНГАЧЕВ, Главен асистент в Нов български университет
Проф. д-р ГЕОРГИ СТЕФАНОВ, Преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”
НЕЛИ МАДАНСКА, Зам. директор на Националния институт на правосъдието
ДИАНА МИТЕВА, Съдия във Варненски окръжен съд

18 - 20 март 2015 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
ПОЛИНА ЦОКОВА, Експерт по обществени поръчки
МАРИАНА КАЦАРОВА, Експерт по обществени поръчки
ЕЛЕНА ДИМОВА, Експерт по обществени поръчки
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, Експерт по обществени поръчки

25 - 27 март 2015 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, Съдия във Върховен касационен съд
КРАСИМИР МАШЕВ, Съдия в Софийски градски съд
ГЕОРГИ ХОРОЗОВ, Адвокат
Проф. д-р СИЛВИ ЧЕРНЕВ, Арбитър при АС на БТПП, преподавател по граждански процес

1 - 3 април 2015 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
Чл.-кор. проф. д.ю.н. ЦАНКА ЦАНКОВА, Съдия в Конституционния съд
Доц. д-р АННА СТАНЕВА, Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, Съдия във Върховния касационен съд
Доц. д-р ВЕЛИНА ТОДОРОВА, Преподавател в ПУ „П. Хилендарски”

15 - 17 април 2015 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори: Борислав Белазелков, Тотка Калчева, Александър Арабаджиев
Лектори:
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във Върховния касационен съд
ТОТКА КАЛЧЕВА, Съдия във Върховния касационен съд
АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ, Съдия в Съда на Европейския съюз

22 - 24 април 2015 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ, Съдия във Върховния административен съд
АСЕН ДЮЛГЕРОВ, Адвокат
АТАНАСКА ДИШЕВА, Съдия във Върховния административен съд
ТЕОДОРА НИКОЛОВА, Съдия във Върховния административен съд

17 – 27 април 2015 г.
ТАЙЛАНД И КАМБОДЖА
Лектор:
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА,
данъчен консултант

13 - 15 май 2015 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин *****
Лектори:
САВИН КОВАЧЕВ, Адвокат
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във Върховния административен съд

8 – 12 юни 2015 г.
Курортен комплекс „Ривиера”, Хотел „Ривиера Бийч” 5*
Лектори:
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във Върховния касационен съд
МАРИАНА КАЦАРОВА, Юрист, Експерт по обществени поръчки, Сметна палата
Доц. д-р КРИСТИАН ТАКОВ, Преподавател по гражданско, облигационно и търговско право в СУ „Св. Кл. Охридски”

15 – 19 юни 2015 г.
Курортен комплекс „Ривиера”, Хотел „Ривиера Бийч” 5*
Лектори:
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант
Д-р АНТОН СВРАКОВ, Регистриран одитор, счетоводен консултант

23 – 26 юни 2015 г.
Курортен комплекс „Ривиера”, Хотел „Ривиера Бийч” 5*
Лектори:

Инж. ВИОЛЕТА ДОБРЕВА, Главен директор на ГД „Инспектиране на труда” в ИА „ГИТ”
Инж. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ, Главен инспектор в ГД „Инспектиране на труда” в ИА „ГИТ”


Книги

  • Актуални

  • Очаквани