Sidebar

Меню

14 - 16 май 2014 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
ЕЛЕНА ДИМОВА, Член на Комисия за защита на конкуренцията
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, Член на Комисия за защита на конкуренцията
МАРИАНА КАЦАРОВА, Юрист, Експерт по обществени поръчки, Сметна палата
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА, Съдия във Върховния административен съд

21 - 23 май 2014 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин *****
Лектори:
МАРИАНА КАЦАРОВА, Юрист, Експерт по обществени поръчки, Сметна палата
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА, Съдия във Върховния административен съд

2 - 4 април 2014 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
КРАСИМИР ВЛАХОВ, Зам. председател на Върховния касационен съд
БЛАГОВЕСТ ПУНЕВ, Конституционен съдия
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, Съдия във Върховния касационен съд
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във Върховния касационен съд

9 - 11 април 2014 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
АСЕН ДЮЛГЕРОВ, Адвокат
Д-р МАРИЯ КАЗАНДЖИЕВА, Правен съветник в дирекция „Правна” на Министерския съвет
СОНЯ ЯНКУЛОВА, Съдия във Върховния административен съд
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА, Член на Висшия съдебен съвет
ТЕОДОРА НИКОЛОВА, Съдия във Върховния административен съд
АТАНАСКА ДИШЕВА, Съдия във Върховния административен съд
ЛОЗАН ПАНОВ, Съдия във Върховния административен съд
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ, Съдия във Върховния административен съд

28 - 30 май 2014 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин *****
Лектори:
САВИН КОВАЧЕВ, Адвокат
Проф. д-р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ, Декан на Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

9 – 13 юни 2014 г.
Курортен комплекс „Ривиера”, Хотел „Ривиера Бийч” *****
Лектори:
МАРИАНА КАЦАРОВА, Юрист, Експерт по обществени поръчки, Сметна палата
САВИН КОВАЧЕВ, Адвокат
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във Върховния касационен съд
Доц. д-р КРИСТИАН ТАКОВ, Преподавател по гражданско, облигационно и търговско право в СУ „Св. Кл. Охридски”

16 – 20 юни 2014 г.
Курортен комплекс „Ривиера”, Хотел „Ривиера Бийч” *****
Лектори:
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант
Д-р АНТОН СВРАКОВ, Регистриран одитор, счетоводен консултант

3 - 6 юни 2014 г.
Курортен комплекс „Ривиера”, Хотел „Ривиера Бийч” *****
Лектори:
СВЕТЛАНА ДЯНКОВА, Заместник министър на труда и социалната политика
Инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА, Изпълнителен директор на ИА „ГИТ”
Инж. ВИОЛЕТА ДОБРЕВА, Главен директор на ГД „Инспектиране на труда” в ИА „ГИТ”
Инж. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ, Главен инспектор в ИА „ГИТ”

19 – 26 юли 2014 г.
РУСИЯ - Москва и Санкт Петербург
Лектор
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант

12 - 14 март 2014 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във Върховен касационен съд
СТЕФАН КЮРКЧИЕВ, Съдия в Софийски градски съд
Доц. д-р СИЛВИ ЧЕРНЕВ, Председател на АС при БТПП

5 - 7 март 2014 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
ТАНЯ РАЙКОВСКА, Зам. председател на Върховен касационен съд
НЕЛИ МАДАНСКА, Зам. директор на Националния институт на правосъдието
БИСТРА НИКОЛОВА, Съдия във Варненски окръжен съд
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, Съдия във Върховен касационен съд

29 – 31 януари 2014 г.
София, пл. Македония № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, д.е.с., Счетоводен и данъчен консултант
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА, Данъчен консултант
РОСЕН ИВАНОВ, Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в НАП


Книги

  • Актуални

  • Очаквани