Sidebar

Меню

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И В ПРАВИЛНИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ

ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВСКОТО И ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО

 

ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

Нови стандарти в защитата на личните данни. Практически решения

ПРОМЕНИТЕ В УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.
 ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, КАЗУСИ, ПРАКТИКА НА МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ И ВКС.
 НОВИ СТАНДАРТИ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Сандански есен 2018

Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти в България за 2018 г.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.

Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения

Книги

  • Актуални

  • Очаквани