Sidebar

Меню

Промените в данъчните закони за 2019 г.
Практически въпроси по прилагането на данъчното
и счетоводното законодателство
27 – 28 февруари 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Новото данъчно законодателство през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни
20 – 22 март 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Новото данъчно законодателство през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
20 – 22 февруари 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Новото данъчно законодателство през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
13 – 15 февруари 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Новото данъчно законодателство през 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
30 януари – 1 февруари 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Новото данъчно законодателство през 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
23 – 25 януари 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Новото данъчно законодателство през 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
17 – 18 януари 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Годишно счетоводно приключване на 2108 г.
За бюджетните организации.
Указания на министерство на финансите
6 – 7 декември 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Граждански процес. Законодателни промени. Практически въпроси
5 - 7 декември 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
7 - 9 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

 

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
28 - 30 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
21 - 23 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"


Книги

  • Актуални

  • Очаквани