Sidebar

Меню

Годишно счетоводно приключване на 2108 г.
За бюджетните организации.
Указания на министерство на финансите
6 – 7 декември 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Граждански процес. Законодателни промени. Практически въпроси
5 - 7 декември 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
7 - 9 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

 

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
28 - 30 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
21 - 23 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
15 - 16 ноември 2018 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Актуални въпроси на обществените поръчки
17 - 19 октомври 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Промените в Административнопроцесуалния кодекс
24 - 26 октомври 2018 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*

Актуални въпроси на търговското и облигационното право
10 - 12 октомври 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Промените в Административнопроцесуалния кодекс
31 октомври - 2 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Нови стандарти в защитата на личните данни. Практически решения
27 септември 2018 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване.
Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС
Нови стандарти в защитата на лични данни

17 - 19 октомври 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"


Книги

  • Актуални

  • Очаквани