Sidebar

Меню

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВСКОТО И ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО
6 - 8 ноември 2019 г.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

27- 29 ноември 2019 г.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

21 - 22 ноември 2019 г.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

19 - 20 ноември 2019 г.

Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му

Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му

Промените в трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВОТО И КАДАСТЪРА

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВОТО И КАДАСТЪРА. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ОТ ДНСК. СЪДЕБНА ПРАКТИКА

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ


Книги

  • Актуални

  • Очаквани