Sidebar

Меню

Промените в Административнопроцесуалния кодекс
19 март 2019 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В АДМИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС. НОВА СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТЕВИН СЪД И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
3 - 5 април 2019 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра.
Законодателни промени. административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
13 - 15 март 2019 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

ПРОМЕНИТЕ В Наредба No Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ
15 март 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Промени и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност през 2019 г.

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР

 

Промени и актуални въпроси на подоходното облагане за 2019 г.

17 - 22 април 2019 г.

ЛИВАН
Бейрут - Бейтадин - Сайда - Тир - Бейрет - Библос - Триполи - Хариса - Анжар - Баалбек - Ксара

Промените в данъчните закони за 2019 г.
Практически въпроси по прилагането на данъчното
и счетоводното законодателство
27 – 28 февруари 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Новото данъчно законодателство през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни
20 – 22 март 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Новото данъчно законодателство през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
20 – 22 февруари 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Новото данъчно законодателство през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
13 – 15 февруари 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Новото данъчно законодателство през 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
30 януари – 1 февруари 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Новото данъчно законодателство през 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
23 – 25 януари 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"


Книги

  • Актуални

  • Очаквани