Sidebar

Меню

Годишно счетоводно приключване на 2019 г. за бюджетните организации.
Указания на Министерство на финансите

5 - 6 декември 2019 г.

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС
ЗАКОНАДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СЪДЕБНА ПРАКТИКА

4 - 6 декември 2019 г.

НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ПРОЦЕС ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
13 – 15 ноември 2019 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И
ПРАВИЛНИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ
30 октомври – 1 ноември 2019 г.

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВСКОТО И ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО
6 - 8 ноември 2019 г.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

27- 29 ноември 2019 г.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

21 - 22 ноември 2019 г.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

19 - 20 ноември 2019 г.

Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му

Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му

Промените в трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


Книги

  • Актуални

  • Очаквани