Sidebar

Меню

Очаквани заглавия

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Автор:
Д-р Невин ФЕТИ, Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията

Срок за издаване:* Непосредствено след приемането на измененията и допълненията в Закона за защита на личните данни.*

Цена за абонамент:

Безплатна доставка - при поръчка на стойност над 30,01 лв.**


Съдържание:

Книгата предлага приложно знание за цялостната система от нормативно установените правила, на които се основава защитата на личните данни.

Първата част е посветена на приложното поле на правната уредба, спецификата на нейния понятиен апарат, принципите и основанията за обработване на лични данни, в това число на специални категории лични данни и други особени случаи на обработване на лични данни. Целта е да бъдат представени изискванията, които обуславят законосъобразността на обработването на лични данни.

Втората част анализира правата на субектите на данни и обхваща съдържанието и правилата за практическото им реализиране. Фокусът е върху правото на информация, правото на достъп до лични данни, правото на коригиране, правото на изтриване (правото „да бъдеш забравен“), правото на ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение срещу обработване на лични данни и правото лицето да не бъде обект на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране. За улеснение на субектите на данни са предвидени образци на искания за упражняване на съответните права, както и образци на уведомявания за предприети действия по тях от страна на администратора. Обхванати са и ограниченията при упражняването на правата.

Третата част е посветена на задълженията на администраторите, свързани с въвеждането на подходящи технически и организационни мерки за защита, които да гарантират и да им дадат възможност да докажат, че обработването на личните данни съответства на нормативните изисквания. В нейния обхват се включват задълженията за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране, задължението за определяне на длъжностно лице по защита на данните, извършването на оценка на въздействието върху защитата на данните, провеждането на предварителна консултация с надзорния орган, сътрудничеството с него, уведомяването за нарушение на сигурността на личните данни и др. Задълженията на администраторите са анализирани и в контекста на съвместните администратори, както и при използване на обработващи лични данни.

Четвъртата част обхваща статута на надзорните органи за защита на личните данни, компетентността на водещия надзорен орган и Европейския комитет по защитата на данните. В тази част са обхванати и средствата за правна защита на субектите на данни, за да бъде представянето им в систематична връзка с правомощията на надзорния орган и с условията за налагане на наказания на администраторите и обработващите лични данни.

Петата част обхваща изискванията за предаване на лични данни на трети държави или международни организации, т.нар. трансфер на лични данни.

За удобство при прилагането на уредбата, в приложения са поместени актовете на Европейския съюз, които установяват новата правна рамка на защитата на личните данни, някои насоки и становища на Работната група по чл. 29 (след 25.05.2018 г. Европейски комитет по защитата на данните), както и образци за илюстриране на практическите възможности за прилагане на уредбата.


Срок за издаване:*
Непосредствено след приемането на измененията и допълненията в Закона за защита на личните данни.

Идеята на автора и на издателите е книгата да обхване не само съотносимите към темата актове на Европейския съюз, но и произтичащите от тях промени в българското законодателство. Забавата в подготовката и приемането на тези промени отлага издаването на книгата.

Вярваме, че по отношение на обхват, съдържание и полезен смисъл, книгата ще бъде уникална и необходима за всеки администратор на лични данни.

Целева аудитория: Управители и управленски екипи на търговски дружества, ръководители и специалисти в държавни структури, практикуващи юристи, специалисти по труд и човешки ресурси, счетоводители, администратори и прочее.

Важно съобщение:

Обявихме намерение и вече е подготвена уникалната ни книга „Защита на личните данни”. С автора наизданието, д-р Невин Фети, се договорихме, че за пълнота и коректност, книгата ще отрази и подготвените промени в Закона за защита на личните данни.

Всички очаквахме и вярвахме, че тези промени ще бъдат приети до 25 май  - до влизането в сила на Общоевропейския регламент за защита на личните данни. Затова и се ангажирахме да издадем книгата до края на месец юни.

Но очакванията са едни, а реалностите – други. Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни все още пътува към Парламента. Има уверения, че той ще бъде приет до края на настоящата му сесия.

Поднасяме извинение на абонатите на изданието, които ни се довериха.

Ще издадем книгата непосредствено след приемането на промените в българското законодателство. И абонатите първи ще получат своите екземпляри.

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право";
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Доставка**
Безплатна доставка:
- При поръчка на стойност над 30,01 лв;
- При плащане по банков път - независимо от стойността на поръчката. Извършва се чрез "Български пощи" ЕАД.
- При доставка от търговски представител на ИК "Труд и право".

Доставка за сметка на получателя:
- При поръчка на стойност под 30,01 лв., доставката се извършва чрез куриер (Speedy).
Цената за доставка на територията на България, на пратки с тегло до 1 кг. е от порядъка на 6,50 лв.
Цената за доставка на територията на София е от порядъка на 4,50 лв.

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани