Sidebar

Меню

Книги годишници
Автори:
Анета ГЕОРГИЕВА, Цветана ЯНКОВА, доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА,
Ивайло КОНДАРЕВ, Александър РАКОВ, Асен АСЕНОВ,
доц. д-р Ганета МИНКОВА, Николай РИЗОВ.
Обем:
656 стр.
ISBN:
1313-2814


Доставка: Безплатна

Варианти на ползване:
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Съдържание на книгата-годишник:

  • актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони;
  • изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2013 г.;
  • актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите;
  • важни приложения.

Съдържание на CD:

  • важни регламенти и директиви на Европейския съюз;
  • всички нормативни актове в областта на данъчното облагане и на данъчно-осигурителния процес;
  • подбрани решения на Върховния административен съд и на Съда на Европейския съюз;
  • важни приложения.


Целева аудитория: счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.

 

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право" (Доставката на книгата чрез „Български пощи” е за сметка на издателството);
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани