Знание за Вас
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Трудов календар през 2015 г. при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден

 

Тримесечие Месец Календарни дни Седмична почивка (събота и неделя) Офици- ални празници по
чл. 154,
ал. 1 КТ
Неработни дни Работни дни Месечна
норма
работни
часове
1 2 3 4 5 6 7 = 3-6 8=7 х 8 ч/д.
ПЪРВО януари 31 9 1 10 21 168
февруари 28 8 8 20 160
март 31 9 1 10 21 168
Общо 90 26 2 28 62 496
ВТОРО април 30 8 4 10** 20 160
май 31 10 3 12* 19 152
юни 30 8 8 22 176
Общо 91 26 7 30 61 488
ТРЕТО юли 31 8 8 23 184
август 31 10 10 21 168
септември 30 8 2 9* 21 168
Общо 92 26 2 27 65 520
ЧЕТВЪРТО октомври 31 9 9 22 176
ноември 30 9 1 9* 21 168
декември 31 8 3 10* 21 168
Общо 92 26 4 28 64 512
ОБЩО ЗА ГОДИНАТА 365 104 15 113 252 2016
СРЕДНОМЕСЕЧНО 21 168

* Официален празник съвпада с почивен ден.
** Два официални празника съвпадат с почивни дни.