Знание за Вас
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Трудов календар през 2014 г. при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден

 

Тримесечие Месец Календарни дни Седмична почивка (събота и неделя) Офици- ални празници по чл. 154, ал. 1 КТ Неработ-ни дни Работни дни Месечна норма работни часове
1 2 3 4 5 6 7=3 – 6 8=7 х 8 ч/д.
ПЪРВО януари 31 8 1 9 22 176
февруари 28 8 8 20 160
март 31 10 1 11 20 160
Общо 90 26 2 28 62 496
ВТОРО април 30 8 4 10** 20 160
май 31 7 5*** 11* 20 160
юни 30 9 9 21 168
Общо 91 24 9 30 61 488
ТРЕТО юли 31 8 8 23 184
август 31 10 10 21 168
септември 30 8 2 9* 21 168
Общо 92 26 2 27 65 520
ЧЕТВЪРТО октомври 31 8 8 23 184
ноември 30 10 1 10* 20 160
декември 31 7 4**** 11 20 160
Общо 92 25 5 29 63 504
ОБЩО ЗА
ГОДИНАТА
365 101 18 114 251 2008
СРЕДНО­МЕСЕЧНО 21 168

* Официален празник съвпада с почивен ден.
** Два официални празника съвпадат с почивни дни.
*** Към официалните празници през май са включени 2 и 5 май, които са обявени за почивни дни през 2014 г. (отработват се на 10 май и 31 май).
**** Към официалните празници през декември е включен и 31 декември, който е обявен за почивен ден през 2014 г. (отработва се на 13 декември).