Sidebar

Меню

Еднодневен учебен семинар

НОВИТЕ МОМЕНТИ В ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ЗА 2014 г.
ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ДДС

23 януари 2014 г.

гр. Плевен,
бул. „Русе” № 85,
Конферентна зала на хотел „Балкан-Север”

Лектор:

МИНА ЯНКОВА,
Началник отдел „Косвени данъци” в Министерство на финансите

Учебната програма ще започне в 9.00 ч. и ще приключи в 17.00 ч.

Цена за участие в семинара: 96.00 лв.

Вие можете да заявите своето участие на телефони:
- 064/83-95-28 - офис на ИК „Труд и право” в Плевен всеки ден след 17.00 ч.
- 088/862-49-11 и 088/240-03-42 – г-жа Бисерка Манчева, регионален представител на ИК „Труд и право” и НКЦ „Решение” ООД
- 02/981-13-76 - Иво Ризов всеки ден от 9.00 до 18.00 ч.

Плащането можете да извършвате чрез нашата представителка в Плевен, както и чрез банков превод до:

ТБ „ОББ” АД
Разплащателна сметка: BG45UBBS84231010793412
BIC: UBBSBGSF
ИК „Труд и право”

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
20 януари 2014 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
(02) 981-13-76, 986-27-17 и 088/845-19-64.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новото счетоводно законодателство. Актуални въпроси на ДОПК
Счетоводство и данъци

25 - 27 ноември 2015 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори:  Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Велин Филипов, д.е.с., Росен Иванов
Цена: 300.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новото счетоводно законодателство. Актуални въпроси на ДОПК
Счетоводство и данъци

18 - 20 ноември 2015 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори:  Доц. д-р Людмила Мермерска, Валентина Василева, Велин Филипов, д.е.с., Росен Иванов
Цена: 300.00 лв.

Актуални въпроси на обществените поръчки. Новият Закон за обществените поръчки. Процедури. Обжалване. Контрол. Практика на КЗК и ВАС
Материално и процесуално право

18 - 20 ноември 2015 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори:  Мариана Кацарова, Елена Димова, Александър Александров, Съдия от ВАС
Цена: 300.00 лв.

Граждански процес. Изпълнително производство. Въззивно производство. Промените в Гражданския процесуален кодекс
Материално и процесуално право

11 - 13 ноември 2015 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Борислав Белазелков, Благовест Пунев, Емануела Балевска
Цена: 300.00 лв.

Промените в Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър. Въвеждане на строежите в експлоатация. Кадастрални карти и кадастрални регистри. Практика на ВАС
Материално и процесуално право

4 - 6 ноември 2015 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия
Лектори: Савин Ковачев, Милка Гечева, Валентина Бакалова, Асен Дюлгеров
Цена: 300.00 лв.