Книги Книги в продажба Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа в предприятието

Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа в предприятието

Обработка и съставителство:
инж. Мария Хасъмска - утвърден специалист с висок професионализъм и богата практика в тази област.

С любезното съдействие на Стоян Савянов, Пантелей Кокев и Боян Савянов – специалисти в кооперация „Експерт” – Габрово.

Обем: 592 стр.
ISBN: 978-954-608-183-4
Цена:
24.00 лв Купувам
Доставка: Безплатна

Съдържание:

Експертна разработка на над 200 инструкции за безопасност и здраве при работа с най-приложимите машини и съоръжения, в основните отрасли, в най-важните производства и дейности.

Издание за всеки специалист по безопасност и здраве при работа, за всеки технически ръководител, за всеки мениджър.
Издание за всяко предприятие.

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право" (Доставката на книгата чрез „Български пощи” е за сметка на издателството);
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Съдържание на книгата

Част първа
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Инструкция за безопасна работа с електро- и мотокари
Правила за безопасност и здраве при работа с видеодисплей
Инструкция за безопасна работа при ръчно изпълнение на товаро-разтоварни работи
Инструкция за безопасна работа при преместване на палетизирани товари
Инструкция за безопасна работа с електротелфер
Инструкция за първа долекарска помощ при наранявания и счупвания
Инструкция за първа долекарска помощ при удар от електрически ток
Инструкция за основните изисквания за пожарна безопасност на сградите и помещенията
Общи Правила по противопожарна безопасност в складове
Правила за действие с уреди за пожарогасене
Инструкция за пренасяне, съхранение и експлоатация на бутилки със сгъстени, втечнени и разтворени газове
Инструкция за безопасна работа при транспортиране, съхранение и експлоатация на кислород в бутилки
Инструкция за безопасна работа с компресор
Правила за безопасна работа при пускане, експлоатация, поддържане и ремонт на компресорна инсталация
Инструкция за безопасна работа с мостови кран и повдигателни съоръжения
Инструкция за безопасна работа със сапани
Инструкция за безопасна работа в химическа лаборатория
Правила за безопасно съхранение на химически вещества
Правила за безопасна работа в офис
Инструкция за безопасна работа с пневматичен пистолет за кламери
Правила за безопасна работа с преносими ръчни електро инструменти
Инструкция за безопасна работа при експлоатация на водогрейни котли с ниско налягане
Инструкция за безопасна работа при експлоатация на фреонова хладилна инсталация
Правила по безопасност и здраве при експлоатацияна автомобилен транспорт
Инструкция за реда на отпускане, ползване и съхранение на лични предпазни средства

Част втора
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ, ПРИЛОЖИМИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

1. ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Инструкция за безопасна работа при ремонт и почистване на машини и съоръжения
Инструкция за безопасна работа при прахово боядисване
Инструкция за безопасна работа с преса за студена обработка на метали
Инструкция за безопасна работа с циркуляр и механична ножовка
Инструкция за безопасност и хигиена на труда при работа със струг
Инструкция за безопасна работа със стругови полуавтомати и автомати
Инструкция за безопасна работа с фрезова машина
Инструкция за безопасна работа с бормашина и други пробивни машини с електрическо задвижване
Инструкция за безопасна работа със зъбофрезова и зъбодълбачна машина
Инструкция за безопасна работа с електрозаваръчна машина и съоръжения
Инструкция за безопасна работа с машина с абразивен инструмент
Инструкция за безопасна работа с хидравлична преса
Инструкция за безопасна работа със затиловъчни стругове и шлифовално затиловъчни машини
Инструкция за безопасна работа с шлайф машина
Инструкция за безопасна работа с дълбачна машина (щосмашина)
Инструкция за безопасна работа с надлъжно стъргателна машина (хобел)
Инструкция за безопасна работа с гилотина
Инструкция за безопасна работа с фрезхобел и фрезборверг
Инструкция за безопасна работа с оксижен
Инструкция за безопасна работа с обемно и нишково електроерозийни машини
Инструкция за безопасна работа с патронни полуавтоматични стругове от гамата „СЕ“
Инструкция за безопасна работа с високочестотни уредби
Инструкция за безопасна работа с резбошлайфни машини
Инструкция за безопасна работа с ръчен циркуляр
Инструкция за безопасна работа при обслужванена генераторна станция  НZ
Инструкция за безопасна работа с протяжна машина
Инструкция за безопасна работа в галванично отделение
Инструкция за безопасна работа при електро- и газозаваряване
Инструкция за безопасна работа при експлоатация и поддържане на акумулаторни батерии
Инструкция за безопасна работа с вал за цилиндрично огъване
Инструкция за безопасна работа с електросъпротивителни пещи
Инструкция за безопасна работа с електроиндукционен нагрев на заготовки
Инструкция за безопасна работа с агрегатна машиназа обрязване и дълбоко изтеглени детайли (АМ )
Инструкция за безопасна работа с преси за горещо щамповане
Инструкция за безопасна работа с промишлени пещи ползващи течно гориво
Инструкция за безопасна работа с въздушни чукове
Инструкция за безопасна работа с мелница за пластмаса
Инструкция за безопасна работа с шприцови автомати
Инструкция за безопасна работа при приготвяне на леярска пръст и формоване на формите и сърцата
Инструкция за безопасна работа при леене на метали
Инструкция за безопасна работа в обособено работно място за изпитване и проверка на електрически двигатели и трансформатори
Инструкция за безопасна работа при повдигане, пренасяне и стифиране на листов и прътов материал
Инструкция за безопасна работа на електромонтьор
Инструкция за безопасна работа на шлосер и шлосер-монтьор
Инструкция за безопасна работа на шлосер монтажни дейности

2. СТРОИТЕЛСТВО
Общи правила за безопасна работа при направа и монтаж на кофраж, арматура и бетон
Инструкция за безопасна работа при направа на пълзящ кофраж
Инструкция за безопасна работа при направа на едроразмерен кофраж
Инструкция за безопасна работа при направа на пакетно-повдигнати плочи
Инструкция за безопасна работа със скрепер
Инструкция за безопасна работа с бетонпомпа
Инструкция за безопасна работа с багер
Инструкция за безопасна работа с булдозер
Инструкция за безопасна работа с машина за огъване на арматура
Инструкция за безопасна работа с варобъркалка
Инструкция за безопасна работа с машина за челна заварка
Инструкция за безопасна работа с вибрационна маса
Инструкция за безопасна работа с мачтов подемник
Инструкция за безопасна работа със скеле, платформа и люлка
Инструкция за безопасна работа при изработка на бетонови изделия с машина „PROMETAL  LA“
Инструкция за безопасност при организация на работните места
Общи изисквания за безопасна работа при извършване на строително-монтажни работи
Инструкция за безопасност при земекопни работи
Инструкция за безопасност при зидарски работи
Инструкция за безопасна работа на общ работник по ремонт и строителство
Инструкция за безопасна работа на бояджия
Инструкция за безопасна работа на такелажник
Инструкция за безопасна работа с ръчни лопати
Инструкция за безопасна работа при покривни работи
Инструкция за безопасна работа при извършване на ремонт на пътни настилки
Инструкция за безопасна работа с асфалторазтилач

3. ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО
Инструкция за безопасна работа с шевна машина
Инструкция за безопасна работа с автомат за бродиране
Инструкция за безопасна работа с гатер за разкрояване
Инструкция за безопасна работа с банциг за разкрояване
Инструкция за безопасна работа с дискова ножица
Инструкция за безопасна работа с ютия за гладене, прикачена към пара генератор

4. ТРАНСПОРТ
Инструкция за безопасна работа на водач на моторно превозно средство
Инструкция за безопасна работа при ремонт на МПС
Инструкция за безопасна работа на водач на автокран
Инструкция за безопасна работа при монтаж, демонтаж и помпане на гуми
Инструкция за безопасна работа с грейдер
Инструкция за безопасна работа с булдозер
Инструкция за безопасна работа с багер
Инструкция за безопасна работа с валяк
Инструкция за безопасна работа с акумулаторни батерии
Инструкция за безопасна работа с етилизиран бензин
Инструкция за безопасна работа с автомобилно гориво за дизелови двигатели
Инструкция за безопасна работа с антифриз
Инструкция за безопасна работа под окачено превозно средство
Инструкция за безопасна работа при техническо обслужване и ремонт на МПС
Инструкция за безопасна работа с водоструйка/пароструйка
Инструкция за безопасна работа с крик

5. СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Инструкция за безопасна работа при обслужване на трактори
Инструкция за безопасна работа с пропан-бутанови уредби
Инструкция за безопасна работа със секачни и фрезерни машини
Инструкция за безопасна работа със сеитбени машини и сенокосачки
Инструкция за безопасна работа с почвообработващи машини и съоръжения
Инструкция за безопасна работа с машини и съоръжения за употреба на пестициди
Инструкция за безопасна работа при обслужване на мелиоративни машини
Инструкция за безопасна работа със самоходен комбайн
Инструкция за безопасна работа при обслужване на самоходна селскостопанска машина
Инструкция за безопасна работа при обслужване на сушилня
Инструкция за безопасна работа при отглеждане и обслужване на животни
Инструкция за безопасна работа при механизирано отглеждане на животни
Инструкция за безопасна работа с химикали в селското стопанство
Правила за противопожарна безопасност по времена прибиране на селскостопанска продукция

6. ГОРСКО СТОПАНСТВО
Инструкция за безопасна работа при лесокултурни дейности
Инструкция за безопасна работа при сеч с моторни триони
Инструкция за безопасна работа при товарене и транспортиране на дървен материал
Инструкция за безопасна работа с колесни трактори
Инструкция за безопасна работа при товарене с тракторни и автомобилни кранове и с челюстни товарачи
Инструкция за безопасна работа при кастрене на клони
Инструкция за безопасна работа с моторна коса
Инструкция за безопасна работа при бране, пренасяне и преработка на горски плодове и шишарки
Инструкция за безопасна работа при разкрояване на стъбла
Инструкция за безопасна работа при машинно нацепване на обли дървени материали
Инструкция за безопасна работа при механизирано изкореняване на пънове и терасиране
Инструкция за безопасна работа при спускане на дървен материал
Инструкция за безопасна работа с въжена линия
Инструкция за безопасна работа с верижни трактори
Инструкция за безопасна работа при експлоатация на товарни автомобили
Инструкция за безопасна работа при превозване на хора до обектите
Инструкция за предпазване от ухапвания от влечуги и насекоми
Инструкция за защита при поразяване от гръм

7. ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И МЕБЕЛИ
Общи правила за безопасна работа с дървообработващи машини
Инструкция за безопасна работа с гатер
Инструкция за безопасна работа с универсален банциг, блокбанциг
Инструкция за безопасна работа с циркуляр
Инструкция за безопасна работа с абрихт
Инструкция за безопасна работа с фрезмашина
Инструкция за безопасна работа с шлайфмашини
Инструкция за безопасна работа с щрайхмус
Инструкция за безопасна работа при ръчно шлифоване и полиране на плоскости
Инструкция за безопасна работа със струг за обработка на дърво
Инструкция за безопасна работа с кантираща машина
Инструкция за безопасна работа при заточване на ленти
Инструкция за безопасна работа със специални машини за дограма
Инструкция за безопасна работа при производство на дървен амбалаж, опаковки и палети
Инструкция за безопасна работа при производство на паркет
Инструкция за безопасна работа с универсална преса (Вайма)
Инструкция за безопасна работа при повърхностна обработка на мебели
Инструкция за безопасна работа при производство на плочи от дървесни влакна

8. РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО
Инструкция за безопасна работа в заведения за хранене
Инструкция за безопасна работа с топлинни съоръжения в кухня
Инструкция за безопасна работа с пекарна за хляб и хлебни изделия
Инструкция за безопасна работа с тестомесачна машина
Инструкция за безопасна работа с хладилна камера
Инструкция за безопасна работа със скара за печене
Инструкция за безопасна работа с микровълнова печка
Инструкция за безопасна работа с машина за миене на съдове и прибори
Инструкция за безопасна работа на кухненски работник
Инструкция за безопасна работа с колбасорезачка
Инструкция за безопасна работа с електрически бойлер
Инструкция за безопасна работа с фритюрник
Инструкция за безопасна работа с газов котлон
Инструкция за безопасна работа с тенджера под налягане
Инструкция за безопасна работа с кафемашина/кафеварка
Инструкция за безопасна работа на сервитьор и барман
Инструкция за безопасна работа на камериерка
Инструкция за безопасна работа с каландър
Инструкция за безопасна работа с центрофуга
Инструкция за безопасна работа с перална машина
Инструкция за безопасна работа със сушилня за пране
Инструкция за безопасна работа на електромонтьор по поддръжка

9. ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ
Инструкция за безопасна работа със сешоар
Инструкция за безопасна работа с машинка за подстригване
Инструкция за безопасна работа с маша за коса
Инструкция за безопасна работа с каска за сушене на коса
Инструкция за безопасна работа с боя за коса, препарат за трайно къдрене
Инструкция за безопасна работа с даарсонвал
Инструкция за безопасна работа при електроепилация
Инструкция за безопасна работа при йонофореза
Инструкция за безопасна работа при масаж

Част трета
ДОБРА ПРАКТИКА

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА
Инструкция за безопасна работа със стационарно скеле
Инструкция за безопасна работа при експлоатация на кислород в бутилки
Инструкция за безопасна работа при изграждане на стоманобетонни конструкции
Инструкция за безопасна работа при работа с товарен строителен подемник

2. ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
информационен листза безопасност при работа с шмиргел
информационен лист за безопасност при работа с менгеме
информационен лист за безопасност при работа с камера за боядисване
Правила при ръчна работа с тежести
Правила при ръчна работа с опасни материали