Знание за Вас
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Полезни връзки - Институции

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Президент
Президент Росен Плевнелиев
Адрес София 1123, "Дондуков" 2
Телефон 02 923 93 3302 923 93 33 ; 02 923 93 33
Страница в Интернет www.president.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Народно събрание
Председател Михаил Миков
Адрес София 1169, пл. "Народно събрание" 2
Телефон 02 939 39; 02 939 39
Страница в Интернет www.parliament.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерски съвет
Служебен министър-председател проф. Георги Петков Близнашки
Адрес София 1194, бул. “Дондуков” № 1
Телефон 02 940 29 9902 940 29 99 ; 02 940 29 99
Страница в Интернет www.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Служебен заместник министър-председател по икономическа политика;
Служебен министър на регионалното развитие;
Служебен министър на инвестиционното проектиране;
Екатерина Спасова Гечева-Захариева

Служебен заместник министър-председател по социална политика;
Служебен министър на труда и социалната политика;
проф. Йордан Атанасов Христосков

Служебен заместник министър-председател по правосъдие, вътрешен ред и сигурност;
Служебен министър на правосъдието;
Христо Любомиров Иванов

Служебен заместник министър-председател по управление на средствата от Европейския съюз; Илияна Димитрова Цанова

Конституционен съд
Председател Димитър Токушев
Адрес София 1594, бул. „Дондуков” № 1
Телефон 02 987 50 0802 987 50 08 ; 02 987 50 08 ; 02 987 19 8602 987 19 86
Страница в Интернет www.constcourt.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Върховен административен съд
Председател Георги Колев
Адрес София 1301, бул."Александър Стамболийски" 18
Телефон 02 988 49 0202 988 49 02 ; 02 988 49 02 (03, 04, 06, 07)
Страница в Интернет www.sac.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Върховен касационен съд
Председател проф. Лазар Груев
Адрес София 1000, бул. „Витоша” 2
Телефон 02 92198802 921988 ; 02 987 17 3402 987 17 34 ; 02 987 17 34
Страница в Интернет www.vks.bg
Електронна поща

Висш съдебен съвет на Република България
Председателстващ Христо Любомиров Иванов - Служебен заместник министър-председател по правосъдие, вътрешен ред и сигурност;
Служебен министър на правосъдието;
Адрес София 1000, бул. „Съборна” 9
Телефон 02 93049 2402 93049 24 ; 02 93049 24
Връзки с обществеността
Страница в Интернет www.vss.justice.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Нотариална камара на Република България
Адрес София 1303, ул. „Опълченска” 46-48, вх. А, ет. 6
Телефон 02 980 99 3202 980 99 32 ; 02 980 99 32
Страница в Интернет www.notary-chamber.org
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

МИНИСТЕРСТВА

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Служебен заместник министър-председател по икономическа политика;
Служебен министър на регионалното развитие;
Служебен министър на инвестиционното проектиране;
Екатерина Спасова Гечева-Захариева
Адрес София 1202,
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19
Телефон 02 9405 43002 9405 430 ; 02 9405 430 ; 02) 988 29 54
Страница в Интернет www.mrrb.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерство на труда и социалната политика
Служебен заместник министър-председател по социална политика;
Служебен министър на труда и социалната политик;
проф. Йордан Атанасов Христосков
Адрес София 1051, ул. “Триадица” № 2
Телефон 02 8119 44302 8119 443; 02 8119 443
Страница в Интернет www.mlsp.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерство на отбраната
Служебен министър на отбраната доц. Велизар Матеев Шаламанов
Адрес София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 3
Телефон 02 92 20 92202 92 20 922; 02 92 20 922
Страница в Интернет www.md.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерство на вътрешните работи
Служебен министър на вътрешните работи доц. Йордан Иванов Бакалов
Адрес София 1000, ул. „6-ти Септември” 29
Телефон 02 982 50 0002 982 50 00; 02 982 50 00
Страница в Интернет www.mvr.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерство на външните работи
Служебен министър на външните работи Даниел Павлов Митов
Адрес София 1040, ул. "Ал. Жендов" № 2
Телефон 02 948 29 9902 948 29 99; 02 948 29 99
Страница в Интернет www.mfa.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерство на правосъдието
Служебен заместник министър-председател по правосъдие, вътрешен ред и сигурност;
Служебен министър на правосъдието;
Христо Любомиров Иванов
Адрес София 1040, ул. "Славянска" № 1
Телефон 02 923 73 5202 923 73 52; 02 923 73 52
Страница в Интернет www.mjeli.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерство на финансите
Служебен министър на финансите Румен Андонов Порожанов
Адрес София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 102
Телефон 02 9859 202402 9859 2024
Страница в Интернет www.minfin.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерство на земеделието и храните
Служебен министър на земеделието и храните Васил Георгиев Грудев
Адрес София 1040, бул. "Христо Ботев" 55
Телефон 02 985-11-25402 985-11-254
Страница в Интернет www.mzgar.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерство на образованието и науката
Служебен министър на образованието и науката доц. Румяна Петрова Коларова
Адрес София 1000, бул. "Княз Дондуков" № 2А
Телефон 02 921 77 9902 921 77 99; 02 921 77 99
Страница в Интернет www.minedu.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерство на здравеопазването
Служебен министър на здравеопазването Мирослав Ненков Ненков
Адрес София 1000, пл. "Св. Неделя" № 5
Телефон 02 930-11-5202 930-11-52; 02 930-11-52
Страница в Интернет www.mh.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерство на културата
Служебен министър на културата Мартин Иванов Иванов
Адрес София 1301, бул. "Ал. Стамболийски" № 17
Телефон 02 94 00 90002 94 00 900; 02 94 00 900
Страница в Интернет www.mc.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерство на околната среда и водите
Служебен министър на околната среда и водите Светлана Георгиева Жекова
Адрес София 1000, бул. "Мария Луиза" 22
Телефон 02 940 60 0002 940 60 00; 02 940 60 00; 02 940 63 3102 940 63 31; 02 940 63 31
Страница в Интернет www.moew.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Панайотова Ангелкова
Адрес София 1000, "Дякон Игнатий" № 9
Телефон 02 940-97 7102 940-97 71; 02 940-97 71; 02 940-96-4002 940-96-40; 02 940-96-40; 02 940-95-4202 940-95-42; 02 940-95-42
Страница в Интернет www.mtitc.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерство на младежта и спорта
Служебен министър на младежта и спорта Евгения Николова Раданова
Адрес София 1040, бел. Васил Левски 75
Телефон 02 9300 55502 9300 555; 02 9300 555; 02 9300 65602 9300 656; 02 9300 656
Страница в Интернет www.youthsport.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Министерство на икономиката и енергетиката
Служебен министър на икономиката и енергетиката; Васил Атанасов Щонов
Адрес София 1000, ул. „Славянска” 8
Телефон 02 940 71; 800 15665 - Проблеми по електрозахранването
Страница в Интернет www.mi.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Служебен министър на инвестиционното проектиране
Служебен заместник министър-председател по икономическа политика;
Служебен министър на регионалното развитие;
Служебен министър на инвестиционното проектиране
Екатерина Спасова Гечева-Захариева

 

ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ

Държавна агенция „Архиви”
Председател Доц. Д-р Мартин Иванов
Адрес София 1000, ул Московска 5
Телефон 02 940010102 9400101; 02 9400101
Страница в Интернет www.archives.government.bg
Електронна поща

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Председател Емил Колев
Адрес София 1000, ул. “Московска” 3
Телефон 02 921 02 2702 921 02 27; 02 921 02 27
Страница в Интернет www.statereserve.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Държавна агенция за бежанците
Председател Николай Чирпанлиев
Адрес София 1618,
кв. “Овча купел”, ул. “Монтевидео” № 21A
Телефон 02/ 8181 20402/ 8181 204; 02/ 8181 20802/ 8181 208; 02/ 8181 208
Страница в Интернет www.aref.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Държавна агенция за българите в чужбина
Председател Росен Иванов
Адрес София 1000, бул. “Дондуков” 2а
Телефон 02 935 06 5002 935 06 50; 02 935 06 50
Страница в Интернет www.aba.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Държавна агенция за закрила на детето
Директор Ева Жечева
Адрес София 1051, ул. "Триадица" № 2
Телефон 02 933 90 5002 933 90 50; 02 933 90 50
Страница в Интернет www.sacp.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Адрес София 1000, ул. “6-ти септември” 21
Телефон 02/9396 70002/9396 700; 02/9396 700
Страница в Интернет www.damtn.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Държавна агенция по туризъм
Председател Анелия Крушкова
Адрес София 1000, пл. “Св. Неделя” 1
Телефон 02 933 58 4602 933 58 46; 02 933 58 46
Страница в Интернет www.tourism.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Национален статистически институт
Председател Д-р Ренета Инджова
Адрес София 1038, ул. "П. Волов" № 2
Телефон 02 9857 72902 9857 729; 02 9857 729; 9857 457
Страница в Интернет www.nsi.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

ДЪРЖАВНИ КОМИСИИ

Комисия за защита на потребителите
Адрес София 1000, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3
Телефон 02 933 05 0002 933 05 00; 02 933 05 00
Страница в Интернет www.kzp.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Адрес София 1000, бул. “Дондуков” 8-10
Телефон 02 9359 62802 9359 628; 02 9359 628; 02 9359 71502 9359 715; 02 9359 715
Страница в Интернет www.dker.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Държавна комисия по сигурността на информацията
Адрес София 1040, ул. "Ангел Кънчев" 1
Телефон 02 921 591102 921 5911; 02 921 5911
Страница в Интернет www.dksi.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
Адрес София 1040, р-н "Изгрев", ул."Лъчезар Станчев" №13
Телефон 02 970 60 3702 970 60 37; 02 970 60 37
Страница в Интернет www.dksbt.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ АГЕНЦИИ И ФОНДОВЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Агенция по заетостта
Изпълнителен директор Асен Ангелов
Адрес София 1040, бул.”Дондуков” 3
Телефон 02 980 87 1902 980 87 19; 02 980 87 19
Страница в Интернет www.az.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Агенция за социално подпомагане
Изпълнителен директор Ивайло Иванов
Адрес София 1051, бул.”Триадица” 2
Телефон 02 8119 60702 8119 607; 02 8119 607; 02 935 055002 935 0550 Горещ телефон
Страница в Интернет www.asp.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Изпълнителен директор Румяна Михайлова
Адрес София 1040, бул.”Дондуков” 3
Телефон 02 987 47 1702 987 47 17; 02 987 47 17; 988 5172
Страница в Интернет www.gli.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Агенция за хората с увреждания
Изпълнителен директор Минчо Коралски
Адрес София 1233, бул.”Софроний Врачански” 104-106
Телефон 02 931 80 9502 931 80 95; 02 931 80 95; 832 9073
Страница в Интернет www.ahu.mlsp.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Национален институт за помирение и арбитраж
Изпълнителен директор Владимир Бояджиев
Адрес София 1618, бул.”Боряна” №59, бл. 215 А
Телефон 02 955 97 2502 955 97 25; 02 955 97 25; 955 9726
Страница в Интернет www.nipa.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Фонд „Социално подпомагане”
Председател на УС
Лазар Лазаров
Адрес София, ул. „Триадица” 2
Телефон 02 980 88 5402 980 88 54; 02 980 88 54; 8119 681, 8119 401
Страница в Интернет www.mlsp.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Фонд „Условия на труд”
Управител Светлана Дянкова
Адрес София, ул. „Триадица” 2
Телефон 02 811-95-2602 811-95-26; 02 811-95-26; 811-95-02
Страница в Интернет www.mlsp.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Българска народна банка
Управител Иван Искров
Адрес София 1000, пл. "Княз Александър Батенберг" №1
Телефон 02 91459
Страница в Интернет www.bnb.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Национална здравноосигурителна каса
Управител д-р Румяна Тодорова
Адрес гр. София 1407, ул. “Кричим” № 1
Телефон 0800 14 8000800 14 800; 0800 14 800
Страница в Интернет www.nhif.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Национален осигурителен институт
Управител Бисер Петков
Адрес София 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64
Телефон 02 926 10 1002 926 10 10; 02 926 10 10
Страница в Интернет www.noi.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Национална агенция за приходите
Изпълнителен директор Бойко Атанасов
Адрес София 1000
бул. "Дондуков" № 52
Телефон 0700 18 7000700 18 700; 0700 18 700
Страница в Интернет www.nap.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Сметна палата
Председател проф. Валери Димитров
Адрес София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 37
Телефон 02 981 07 3402 981 07 34; 02 981 07 34
Страница в Интернет www.bulnao.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Агенция по обществени поръчки
Изпълнителен директор Миглена Павлова
Адрес София 1000, ул. "Леге" 4
Телефон 02 940 78 3202 940 78 32; 02 940 78 32; 02 940 70 6702 940 70 67; 02 940 70 67
Страница в Интернет www.aop.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Агенция по вписванията
Изпълнителен директор Венцислав Спиридонов
Адрес 1111 София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” 20
Телефон 02 9486 18102 9486 181; 02 9486 181
Страница в Интернет www.registryagency.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Български институт по стандартизация
Председател Ивелин Буров
Адрес София 1797, ул."165" № 3-A, ж.к. "Изгрев"
Телефон 02 81 74 52302 81 74 523; 02 81 74 523
Страница в Интернет www.bds-bg.org
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Патентно ведомство на Република България
Председател Камен Веселинов
Адрес София 1040, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б
Телефон 02 873 51 7102 873 51 71; 02 873 51 71
Страница в Интернет www.bpo.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Дирекция за национален строителен контрол
Началник инж. Милка Гечева
Адрес София 1606, бул. "Христо Ботев" № 47
Телефон 02 9159 13702 9159 137; 02 9159 137; 9159 121
Страница в Интернет www.dnsk.mrrb.government.bg

Изпълнителна агенция по горите – Министерство на земеделието и храните
Изпълнителен директор
Адрес София 1040, бул. „Христо Ботев” № 55, ет. 5
Телефон 02985 11 19902985 11 199; 02985 11 199
Страница в Интернет www.iag.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Комисия за финансов надзор
Председател Стоян Мавродиев
Адрес София 1000, ул. "Шар планина" 33
Телефон 02 9404 99902 9404 999; 02 9404 999 ; 9404 582
Страница в Интернет www.fsc.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Комисия за защита на конкуренцията
Председател Д-р Петко Николов
Адрес София 1000, бул. "Витоша" № 18
Телефон 02 935 61 1302 935 61 13; 02 935 61 13
Страница в Интернет www.cpc.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Комисия за защита на личните данни
Председател Венета Шопова
Адрес София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Телефон 02 91-53-53102 91-53-531; 02 91-53-531
Страница в Интернет www.cpdp.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Българска aкадемия на науките
Председател Акад. Стефан Воденичаров
Адрес София 1040, ул."15 Ноември"
Телефон 02 989 84 46; 02 989 84 46
Страница в Интернет www.bas.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Агенция по енергийна ефективност
Изпълнителен директор Инж. Кольо Колев
Адрес София 1000, ул- Екзарх Йосиф 37 / Сердика 11
Телефон 02 915 40 10; 02 915 40 10
Страница в Интернет www.seea.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Изпълнителен директор Емил Караниколов
Адрес София 1000, ул. Аксаков 29
Телефон 02 97 01 600; 02 97 01 600
Страница в Интернет www.priv.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Изпълнителен директор Марияна Велкова
Адрес Пл. „Света Неделя” 1
Телефон 02 9329- 211
Страница в Интернет www.sme.government.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Изпълнителен директор Александър Лазаров
Адрес София 1618, кв. „Павлово”, ул. „Мусала”1
Телефон 02 818 83 83; 02 818 83 83
Страница в Интернет www.cadastre.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Комисия за защита от дискриминация
Председател Доц. Д-р Ана Страшимирова
Адрес София 1125, ул. „Драган Цанков” 35
Телефон 02 807 30 30; 02 807 30 30
Страница в Интернет www.kzd-nondiscrimination.com
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

СЪЮЗИ НА РАБОТОДАТЕЛИ, СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Българска търговско-промишлена палата
Адрес София 1058, ул. "Искър" 9
Телефон 02 811 74 00; 02 811 74 00; 987 26 31
Страница в Интернет www.bcci,bg.com
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Българска стопанска камара
Адрес София 1000, ул. "Алабин” 16-20
Телефон 02 932 09 11; 02 932 09 11
Страница в Интернет www.bia-bg.com
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Адрес София 1463, ул. „Хан Аспарух” 8
Телефон 02 981 9169; 02 981 9169; 988 6776
Страница в Интернет www.ceibg.bg
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Конфедерация на независимите синдикати в България
Адрес София 1040, пл. „Македония” 1
Телефон 02 987 70 65; 02 987 70 65
Страница в Интернет www.knsb-bg.org

Конфедерация на труда „Подкрепа”
Адрес София 1000, ул. „Ангел Кънчев” 2
Телефон 02 989 30 33; 02 989 30 33; 980 77 66
Страница в Интернет www.podkrepa.org
Електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

Европейски парламент http://www.europarl.eu.int
Съвет на Европейския съюз http://www.consilium.eu.int
Европейска комисия http://www.europa.eu.int/comm
Европейска сметна палата http://www.eca.eu.int
Европейска централна банка http://www.ecb.int
Европейска инвестиционна банка http://www.eib.org
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа http://osha.europa.eu/bg

 

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Международна организация на труда (МОТ) ) www.ilo.org
Международен валутен фонд www.imf.org
Международна асоциация по социално осигуряване (МАСО) www.issa.int

 

ДРУГИ

Държавен вестник http://dv.parliament.bg
Официален вестник на Европейския съюз http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm