Sidebar

Меню

Предстоящи учебни семинари

Актуални въпроси на търговското право

7 - 9 октомври 2015 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Бистра Николова, Стефан Стефанов, Ралица Топчиева, Доц. д-р Силви Чернев
Цена: 300.00 лв.

Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване

14 - 16 октомври 2015 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Лариса Тодорова, Марио Първанов, Елина Чалъкова, Даниела Асенова
Цена: 300.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Консолидирани финансови отчети. Новият закон за счетоводството - Португалия

16 - 23 октомври 2015 г.
ПОРТУГАЛИЯ, Лисабон и Порто
Лектор: Д-р Антон Свраков
Цена: 2 390.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното право

21 - 23 октомври 2015 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Стефан Кюркчиев, Тотка Калчева, Георги Хорозов, Красимир Машев
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на Международните счетоводни стандарти в България за 2015 г. (Избрани въпроси)

28 - 30 октомври 2015 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектор: Д-р Антон Свраков
Цена: 300.00 лв.

Промени и актуални въпроси в Закона за устройство на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър. Въвеждане на строежите в експлоатация. Кадастрални карти и кадастрални регистри. Практика на Върховния административен съд

4 – 6 ноември 2015 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Савин Ковачев, Милка Гечева, Валентина Бакалова, Асен Дюлгеров
Цена: 300.00 лв.

Граждански процес. Изпълнително производство. Въззивно производство. Касационно обжалване. Промените в Гражданския процесуален кодекс

11 - 13 ноември 2015 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Борислав Белазелков, Благовест Пунев, Емануела Балевска
Цена: 300.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК

18 - 20 ноември 2015 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Велин Филипов, д.е.с., Доц. д-р Людмила Мермерска, Валентина Василева, Росен Иванов
Цена: 300.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК

25 - 27 ноември 2015 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Велин Филипов, д.е.с., Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена: 300.00 лв.

Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване

29 септември 2015 г.
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел „Верея”
Лектори: Лариса Тодорова, Елина Чалъкова
Цена: 96.00 лв.

Промените в кодекса на труда и кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване

30 септември 2015 г.
Хасково, СОУ „Васил Левски”, Конферентна зала на 2-ри етаж
Лектори: Лариса Тодорова, Красимир Енчев
Цена: 96.00 лв.

Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване

9 октомври 2015 г.
Русе, пл. Свобода 5, Конферентна зала на хотел „Дунав Плаза"
Лектори: Теодора Дичева, Елина Чалъкова
Цена: 96.00 лв.

Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване

16 октомври 2015 г.
Благоевград, пл. Георги Измирлиев 5, Сграда на НТС, Конферентна зала на етаж 5
Лектори: Марио Първанов, Красимир Енчев
Цена: 96.00 лв.

Данъчно облагане на 2015 г. Актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ

25 ноември 2015 г.
Русе, пл. Свобода 5, Конферентна зала на хотел „Дунав Плаза"
Лектор: Галя Костова
Цена: 96.00 лв.

Данъчно облагане на 2015 г. Актуални въпроси по ЗКПО и ЗДДФЛ

27 ноември 2015 г.
Плевен, ул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”
Лектор: Галя Костова
Цена: 96.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия

15 януари 2016 г.
Русе, пл. Свобода 5, Конферентна зала на хотел „Дунав Плаза"
Лектор: Елена Аврамова
Цена: 96.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2016 г.

22 януари 2016 г.
Русе, пл. Свобода 5, Конферентна зала на хотел „Дунав Плаза"
Лектор: Зорница Димитрова
Цена: 96.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2016 г.

26 януари 2016 г.
Русе, пл. Свобода 5, Конферентна зала на хотел „Дунав Плаза"
Лектор: Валентина Василева
Цена: 96.00 лв.

Новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2016 г. Практически въпроси по ДДС

29 януари 2016 г.
Плевен, бул. „Русе” № 85, Конферентна зала на хотел „Балкан-Север”
Лектор: Мина Янкова
Цена: 96.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2016 г.

12 февруари 2016 г.
Русе, пл. Свобода 5, Конферентна зала на хотел „Дунав Плаза"
Лектор: Лариса Тодорова
Цена: 96.00 лв.

Книги