Sidebar

Меню

19 ноември 2014 г.
Плевен, Конферентна зала на хотел „Балкан-Север”
Лектор:
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант

26 ноември 2014 г.
Стара Загора, Хотел „Верея”
Лектор:
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант

27 ноември 2014 г.
Русе, Гранд Хотел „Рига”, Зала „Рига”
Лектор:
ГАЛЯ КОСТОВА, Главен експерт по приходите в отдел „Данъчно-осигурителна практика” в ЦУ на НАП

23 - 28 септември 2014 г.
Сърбия
Лектор
БОЙКО КОСТОВ, регистриран одитор

29 септември - 2 октомври 2014 г.
Гърция, Халкидики, Касандра, Хотел „Istion Club” 5 *
Лектори
Инж. ВИОЛЕТА ДОБРЕВА, Главен директор на Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА „ГИТ”
Инж. ЕКАТЕРИНА АСЕНОВА, Началник отдел „Контролна дейност” в ИА „ГИТ”

8 - 10 октомври 2014 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
БИСТРА НИКОЛОВА, Съдия в Окръжен съд - Варна
КРАСИМИР МАШЕВ, Съдия в Софийски градски съд
ДИАНА МИТЕВА, Съдия в Окръжен съд - Варна
НЕЛИ МАДАНСКА, Зам.-директор на Националния институт на правосъдието

13 – 22 октомври 2014 г.
Куба, Хавана и Варадеро
Лектор
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант

15 - 17 октомври 2014 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
МАРИАНА КАЦАРОВА, Юрист, Експерт по обществени поръчки, Сметна палата
ЕЛЕНА ДИМОВА, Експерт по обществени поръчки
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, Експерт по обществени поръчки
ИВАЙЛО СТОЯНОВ, Експерт в Дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” в Агенция по обществени поръчки

22 - 24 октомври 2014 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
Доц. д-р КРИСТИАН ТАКОВ, Преподавател по гражданско, облигационно и търговско право в СУ „Св. Кл. Охридски”
КРАСИМИР МАШЕВ, Съдия в Софийски градски съд
ТОТКА КАЛЧЕВА, Съдия във Върховния касационен съд
СТЕФАН КЮРКЧИЕВ, Съдия в Софийски градски съд

22 – 24 октомври 2014 г.
София, Хотел „Ренесанс”
Лектор:
Д-р АНТОН СВРАКОВ, регистриран одитор

 

29 – 31 октомври 2014 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
Проф. д-р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ, Декан на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”
ПЕТЪР ЛЕФТЕРОВ, Началник отдел „Административно обслужване и нормативна уредба” в Агенцията по геодезия, картография и кадастър
САВИН КОВАЧЕВ, Адвокат
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във Върховния административен съд

5 - 7 ноември 2014 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ, Съдия във Върховния административен съд
ТЕОДОРА НИКОЛОВА, Съдия във Върховния административен съд
АТАНАСКА ДИШЕВА, Съдия във Върховния административен съд
ЛОЗАН ПАНОВ, Съдия във Върховния административен съд


Книги

  • Актуални

  • Очаквани