Sidebar

Меню

Процедура № 30 - Забрана за ползване на строежи от първа, втора и трета категория, които не са въведени в експлоатация

Процедура № 30 - Забрана за ползване на строежи от първа, втора и трета категория, които не са въведени в експлоатация
Автори: инж. Милка ГЕЧЕВА
Код на продукт: zut-proc30
Цена: 8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.
К-во:  
   - ИЛИ -   

Цел
Недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория по смисъла на чл. 137, ал. 1 ЗУТ, за които не е доказана функционалната пригодност съобразно издаденото разрешение за строеж, одобрените проекти, заверената екзекутивна документация и действащата нормативна уредба по изпълнението и приемането на строителството и в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Правно основание

  • Член 178, ал. 5 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Обжалване (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Жалба срещу незаконосъобразно ползван строеж
Заповед за забрана ползването на строеж от първа, втора или трета категория

Книги

  • Актуални

  • Очаквани