Sidebar

Меню

Процедура № 21 - Съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Процедура № 21 - Съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Автори: инж. Милка ГЕЧЕВА
Код на продукт: zut-proc21
Цена: 8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.
К-во:  
   - ИЛИ -   

Цел
С актовете и протоколите, които се съставят по време на строителството от участниците в строителството, се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Актовете и протоколите, които са съставени и оформени съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите. (платен достъп)

Правно основание

  • Член 169, ал. 4, чл. 170 ЗУТ и § 18, ал. 1 от ЗР на ЗУТ
  • Член 3, чл. 4, чл. 5 във връзка с чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

Книги

  • Актуални

  • Очаквани