Sidebar

Меню

Процедура № 20 - Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Процедура № 20 - Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Автори: инж. Милка ГЕЧЕВА
Код на продукт: zut-proc20
Цена: 8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.
К-во:  
   - ИЛИ -   

Цел
За начало на строежа се счита датата на съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
Разделът за откриване на строителна площадка от протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа е основание да започне разчистване на строителната площадка, изместване на надземни и подземни електрически, телефонни и др. мрежи, както и заемане на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи, при наличие на разрешение от съответната общинска (районна) администрация. (платен достъп)

Правно основание

  • Член 157, 158 и 159 от Закона за устройство на територията
  • Член 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Искане от лицето, упражняващо строителен надзор (техническия ръководител), до съответната общинска администрация за осигуряване на присъствието на служител за контрол по строителството
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура

Книги

  • Актуални

  • Очаквани