Sidebar

Меню

Процедура № 18 - Разрешаване на строителство извън границите на урбанизираните територии

Процедура № 18 - Разрешаване на строителство извън границите на урбанизираните територии
Автори: Стоянка ИЛОВА
Код на продукт: zut-proc18
Цена: 8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.
К-во:  
   - ИЛИ -   

Цел
Подробните устройствени планове (ПУП) определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, включени в обхвата на плана. В съответствие с императивната разпоредба на чл. 103, ал. 4 ЗУТ всеки ПУП е необходимо да бъде съобразен с плановете от по-горна степен. На ниво устройствено планиране по ЗУТ такива планове от по-горна степен се явяват общите устройствени планове. С ОУП се определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от него. Основното предназначение на териториите, включително на урбанизираните територии, се определя с ОУП и с концепциите и схемите за пространствено развитие по смисъла на Закона за регионалното развитие. (платен достъп)

Правно основание

  • Член 59-60 от Закона за устройство на територията
  • Член 12, ал. 3 от Закона за устройство на територията
  • Член 109, ал. 2 и 3 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Отказ и обжалване (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за разрешаване на строителство извън границите на урбанизираните територии
Разрешение за строеж

Книги

  • Актуални

  • Очаквани