Sidebar

Меню

Процедура № 17 - Разрешаване на строителство в неурегулирани малки населени места или части от тях

Процедура № 17 - Разрешаване на строителство в неурегулирани малки населени места или части от тях
Автори: Стоянка ИЛОВА
Код на продукт: zut-proc17
Цена: 8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.
К-во:  
   - ИЛИ -   

Цел
Основната цел на процедурата е предоставянето на възможност за строителство в неурегулиран поземлен имот в съществуващо неурегулирано малко населено място или част от него.
Възможността за разрешаване и реализиране на подобен вид строителство е изключение от общото правило, че строеж може да бъде разрешен и извършен единствено в урегулирана територия, въз основа на одобрен подробен устройствен план (ПУП) и издадени строителни книжа.

Правно основание

  • Член 58, чл. 60, чл. 140, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Отказ и обжалване (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за разрешаване на строителство в неурегулирани малки населени места или части от тях
Разрешение за строеж

Книги

  • Актуални

  • Очаквани