Sidebar

Меню

Закон за счетоводството

Заглавие
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 01
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Консолидирани финансови отчети. Новият Закон за счетоводството - Португалия
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018
Закон за счетоводството – 2016
Какво предвиждат последните промени в Закона за пътищата
Кратък обзор на промените в счетоводното и данъчното законодателство, въведени посредством ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.
Национални счетоводни стандарти – 2016
Новият закон за счетоводството. Промените в националните счетоводни стандарти. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г.
Новият закон за счетоводството. Промените в националните счетоводни стандарти. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г.
Новото данъчно законодателство през 2016 г.
Новото данъчно законодателство през 2017 г.
Новото данъчно законодателство през 2018 г.
Новото данъчно законодателство през 2019 г.
Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Новият Закон за счетовоството. Промените в Националните счетоводни стандарти. Промените в данъчните закони за 2016 г.
Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г.

Книги