Sidebar

Меню

трудови отношения

Заглавие
Трудови отношения - 2020
Трудови отношения - 2019 г.
Труд и право + ЕПИ "Нормативни актове" On-line
Труд и право
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 08
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 07
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 06
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 05
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 04
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 03
Семинар по уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Семинар по промените в кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му. Практически въпроси по уредбата на трудовите отношения. Новата уредба на командироването при предоставяне на услуги
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Промените в трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС
Промените в кодекса на труда и кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани