Sidebar

Меню

социално осигуряване

Заглавие
Труд и право + ЕПИ "Нормативни актове" On-line
Труд и право
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 08
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 07
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 06
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 05
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 04
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 03
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 12
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 11
Социално осигуряване – 2020 година
Социално осигуряване – 2019 г.
Социално осигуряване - 2018
Социално осигуряване - 2017
Социално осигуряване - 2016
Социално осигуряване - 2015 г.
Семинар по уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по промените в кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му. Практически въпроси по уредбата на трудовите отношения. Новата уредба на командироването при предоставяне на услуги

Книги

  • Актуални

  • Очаквани