Sidebar

Меню

практика на Съда на Европейския съюз

 • Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 06

  Рубрика: Счетоводство и одит

  Съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на счетоводното и данъчното законодателство, и защитата на личните данни
  авторски материал
  Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
  стр. 5


  Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

  Из практиката на Съда на Европейския съюз - Решение на СЕС по дело C 518/16 от 28.02.2018 г.
  съдебна практика
  Автор / източник: СЕС
  стр. 17


  Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

  Особености при облагането и декларирането на доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани
  авторски материал
  Автор / източник: Евгения Попова
  стр. 33


  Рубрика: Данък върху добавената стойност

  За превръщането на една „стара“ сграда в „нова“ и третирането й по ЗДДС
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Кондарев
  стр. 52


  Рубрика: Местни данъци и такси

  Преглед на промените в правната уредба на таксата за битови отпадъци
  авторски материал
  Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
  стр. 59


  Рубрика: Застраховане

  Защитата на личните данни в сферата на застраховането
  авторски материал
  Автор / източник: Невена Радлова
  стр. 65


  Рубрика: Финансово управление и контрол

  Как да платим по-малко банкови такси
  авторски материал
  Автор / източник: Николай Нейчев
  стр. 74


  Делова информация
  стр. 80

  Информационен преглед
  стр. 86

  Скаутски командир
  стр. 87

Книги