Sidebar

Меню

Плевен

Заглавие
Семинар по новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2017 г. Практически въпроси по ДДС
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с използването на активи и персонал за лични нужди
Новият закон за счетоводството. Промените в Националните счетоводни стандарти. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г.
Новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2016 г. Практически въпроси по ДДС
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани