Sidebar

Меню

обществени поръчки

Заглавие
Съдържание, попълване и доказване на обстоятелствата, посочени в Единния европейски документ за обществени поръчки
Семинар по практически въпроси по обществените поръчки
Семинар по обществени поръчки
Семинар по обществени поръчки
Семинар по обществени поръчки
Семинар по новата правна уредба на обществените поръчки. Проблеми, решения, практика
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ И ВКС
Практически въпроси по прилагане на Закона за обществените поръчки
Правни аспекти на принципите за възлагане на обществени поръчки
Правен семинар Закон и практика - Пролет 2016
Обществените поръчки и противодействието на корупцията. Нови моменти в законодателството
Новата правна уредба на обществените поръчки
Закон и практика – Пролет 2018
Закон и практика - Пролет 2019
Закон и практика - Пролет 2017
Действие на промените в правната уредба на обществените поръчки от 1 март 2019 г. Правни аспекти на бъдещата централизирана електронна платформа. Практика на КЗК и ВАС
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 04
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 12
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 07
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 06

Книги

  • Актуални

  • Очаквани