Sidebar

Меню

МТСП

Заглавие
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 05
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 07
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 06
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Семинар по уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Социално осигуряване – 2019 г.
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 11
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 12
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 08
Труд и право
Трудови отношения - 2015 г.
Трудови отношения - 2019 г.

Книги