Sidebar

Меню

краткотрайна сезонна работа в селското стопанство

 • Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 06

  Рубрика: Трудови отношения

  Новата Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
  авторски материал
  Автор / източник: Чавдар Христов
  стр. 5

  Трудов договор за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 12

  Правен лабиринт - Наказания при нарушаване на трудовата дисциплина
  авторски материал
  Автор / източник: Тодор Капитанов
  стр. 18

  Въпроси и отговори от практиката на МТСП
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 23


  Рубрика: Служебни правоотнишения

  Непрекъсваемост на държавната служба
  авторски материал
  Автор / източник: Ирена Борисова
  стр. 36


  Рубрика: Защита на личните данни

  Съгласието на работниците и служителите за целите на обработването на личните им данни
  авторски материал
  Автор / източник: Десислава Кръстева
  стр. 47

  За размерите на глобите и имуществените санкции за нарушения на правния режим за защита на личните данни
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 59


  Рубрика: Безопастност и здраве при работа

  От началото на юни тази година ИА „Главна инспекция по труда“ стартира издаването по електронен път на удостоверения по Закона за обществените поръчки
  административна практика
  Автор / източник: ИА "ГИТ"
  стр. 65


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
  авторски материал
  Автор / източник: Атанаска Тодорова
  стр. 67


  Рубрика: Социално осигуряване

  Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани на 12 юни 2018 година
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Атанасова
  стр. 70

  Социално и здравно осигуряване на земеделските стопани и тютюнопроизводителите
  авторски материал
  Автор / източник: Вержиния Заркова
  стр. 76


  Социална фактология
  стр. 91

  "Важно е да знаете"
  стр. 94

  Скаутски командир
  стр. 95

Книги