Sidebar

Меню

Кодекс на труда

Заглавие
Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Актуални промени и практически въпроси по трудови отношения и социално осигуряване
Видове отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения, регламентирани в Кодекса на труда
Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения
Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите
Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя
Кодекс на труда - 2017
Кодекс на труда - 2018
Кодекс на труда - 2019
Кодекс на труда 2015
Неизпълнение на договора
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Новите правила в Кодекса на труда за ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, в сила от 1 юли 2018 г.
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
От 1 март 2019 г. са в сила промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Относно ползването, прекъсването и отлагането на платения годишен отпуск през 2016 г.
Промените в еднодневните трудови договори и в режима за полагане на извънреден труд

Книги