Sidebar

Меню

2018

Заглавие
Трудови отношения 2018
Трудов календар през 2018 година при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден
Счетоводство - 2018 г.
Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2019 година
Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.
Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите
Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.
Подоходното облагане във въпроси и отговори
Официални празници през 2019 година
Новото данъчно законодателство през 2018 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 и 2019 г.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани