Sidebar

Меню

Регистърно производство

  • Актуални въпроси на търговското право

    8 - 10 ноември 2017 г.
    София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
    Лектори: Бистра Николова, Валентина Гигова, Диана Митева, Костадинка Недкова
    Цена с ДДС: 300.00 лв.

Книги