Sidebar

Меню

2016

Заглавие
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. - Испания, Португалия
Закон за счетоводството – 2016
Кои са почивните дни през 2016 г. и заплащане на труда, положен по време на официалните празници
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Новите положения в подзаконовата уредба на обществените поръчки, в сила от 15 април 2016 г.
Новото данъчно законодателство през 2016 г.
Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Новият Закон за счетовоството. Промените в Националните счетоводни стандарти. Промените в данъчните закони за 2016 г.
Обществени поръчки 2016 г.
Промените в данъчните закони за 2016 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Семинар по годишно счетоводно приключване на 2016 г. за бюджетните организации. Начисляване на амортизации
Семинар по годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на Министерство на финансите
Семинар по данък върху добавената стойност през 2016 г.
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с използването на активи и персонал за лични нужди

Книги